สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงไทย แทรคเตอร์ จำกัด