บริการขนส่งสินค้า ด้วย รถหัวลาก รถสิบล้อ รถหกล้อ พร้อมบริการด้วยบุคคลากร
ผู้ชำนาญงานขนส่ง รถทุกคันของบริษัทฯใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในการติดตาม
การปฎิบัติงานของรถส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่ได้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด