เราเป็นผู้แทนจำหน่าย รถตักล้อยางKCM ,รถโฟล์คลิฟท์ DO0SAN
ซึ่งทางบริษัทฯได้เตรียมอะไหล่แท้ , และอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น ,
ไส้กรอง , เล็บ , บูชสลัก เป็นต้นไว้คอยบริการแก่ท่านลูกค้า ด้วยปริมาณสต็อกที่พอเพียงต่อความต้องการ
หรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ท่านมีใช้งานอยู่
 
 

 

อีกทั้งสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจอะไหล่มือสอง ทางบริษัทฯก็ยังมีอะไหล่มือสอง ไว้คอยบริการแก่ท่าน
ลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยท่านลูกค้าสามารถเยี่ยมชมอะไหล่มือสองได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขารังสิต