บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ บจก.นอร์ทอีสรับเบอร์

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุดใช้แล้ว SUMITOMO รุ่น SH200LC-2 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ บจก.นอร์ทอีสรับเบอร์

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บจก.นอร์ทอีสรับเบอร์ เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO