บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถ SUMITOMO ให้กับ นายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

 

.

 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH200-3 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ นายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณนายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์ เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO