บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU ให้กับ บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถขุดไฮดรอลิค KOMATSU รุ่น PC40-7 ซึ่งเป็นรุ่นที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่ายให้กับ บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของทางบริษัทฯ