บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ บริษัท สหทรี จำกัด

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki รุ่น 80Z5 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บริษัท สหทรี
จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท สหทรี จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki