บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

.

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด   โดยคุณ ศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย Miss Elizabeth HJ KWON ได้ออกพบปะ เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เช่น   หจก.โรงสีไฟอึ่งเลียงเส็ง โรงสี ส.ชัยเจริญ หจก.สุวิทย์ ไรช์มิลล์ บริษัท พิมานวรกิจ 1999 จำกัด Conimex CO.,Ltd. และ  บริษัท เจ.เอช อุตสาหกรรม จำกัด   ทึ้งนี้  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพของรถโฟล์คลิฟท์ DOOSAN  รวมถึงเพื่อได้แลกเปลื่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อแนะนำ และคำติชม เพื่อพัฒนาถึงคุณภาพของภาพรวม เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงการพบปะเพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในครั้งนี้