บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ นายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุดใช้แล้ว SUMITOMO รุ่น SH200-3 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ นายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ นายสรายุทธ  ศรีธัญรัตน์ เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO