บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU ให้กับ อานก รุ่งสว่าง


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขารังสิต ได้ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU รุ่น PC45-1 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ อานก รุ่งสว่าง

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ อานก รุ่งสว่าง เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด KOMATSU