บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง

D35S-5            จำนวน 3 คัน 

D50C-5 จำนวน 1 คัน

D110S-5          จำนวน 1 คัน

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D50C-5 จำนวน 1 คัน D110S-5 จำนวน 1 คัน และ D35S-5 จำนวน 3 คัน ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้านครหลวง เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D50C-5 จำนวน 1 คัน D110S-5 จำนวน 1 คัน และ D35S-5 จำนวน 3 คัน มาอย่างต่อเนื่อง