บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ สรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO รุ่น SH200-3 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ สรายุทธ  ศรีธัญรัตน์

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ สรายุทธ  ศรีธัญรัตน์ เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO