บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ นายณรงค์ ซ่อนกลิ่น

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO รุ่น SH200-5 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ นายณรงค์ ซ่อนกลิ่น

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ นายณรงค์ ซ่อนกลิ่น เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO