บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki ให้กับ บ.นอร์ทอีสรับเบอร์ จก.

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัดสาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถตัก Kawasaki รุ่น 70ZIV-2 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บ.นอร์ทอีสรับเบอร์ จก.

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บ.นอร์ทอีสรับเบอร์ จก. เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถตัก Kawasaki