บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30Gซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G: New GX Series. มาอย่างต่อเนื่อง