บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ บจก.ธนากะ เซอร์วิส

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขารังสิต ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO รุ่น SH200-3 จำนวน 2 คัน ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ บจก.ธนากะ เซอร์วิส

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บจก.ธนากะ เซอร์วิส เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO