บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G ซึ่ง เป็นรถฟอร์คลิฟท์รุ่นที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN