บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ โรงสีไฟบรบือ

 

 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G ซึ่ง เป็นรถฟอร์คลิฟท์รุ่นที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ โรงสีไฟบรบือ

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณโรงสีไฟบรบือ เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN