บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ หจก.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง

 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D30G ซึ่ง เป็นรถฟอร์คลิฟท์รุ่นที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ หจก.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณหจก.โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็ง เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN