บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ คุณสมพิศ หน่อวงค์

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพ ทนทาน ใช้งานง่าย ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ให้กับ คุณสมพิศ หน่อวงค์

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณสมพิศ หน่อวงค์ เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจ เลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN มาอย่างต่อเนื่อง