บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ บริษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยคุณ อนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่นBR 18J-5 (Rider Seat) เป็นจำนวน 3 คัน ให้กับ บริษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา
สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าของ DOOSAN มีจุดเด่นที่สำคัญคือ ควบคุมด้วยระบบ AC Control System. ซึ่งเป็นการตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้รถฟอร์คลิฟท์ในระบบไฟฟ้า เช่น ให้กำลังขับ-เคลื่อนที่สูงขึ้น และไหลลื่น กว่าเดิมถึง 20%-30% ตามลำดับ ตลอดจนการประหยัดพลังงาน ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น และที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (No Drive/Pump Motor Brushes, Motor Commutator, Motor brushes and Contactors are not used.)
ทั้งนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN